STUDIJSKA POSJETA BAVARSKOJ

 

Savez pčelara CG je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i partnerima iz Njemačke organizovao studijsku posjetu crnogorskim pčelarima  Bavarskoj.50 pčelara iz gotovo svih pčelarskih organizacija boravilo je u Wursburgu, od 18-21 avgusta.

Na putu do Bavarske posjetili smo i  naše kolege iz Slovenačkog pčelarskog Saveza gdje nas je primio sekretar, gospodin Anton Tomec. Sa njim smo razgovarali o trenutnoj situaciji u pčelarstvu, zajedničkim aktivnostima koje se tičlu projekta „Medni doručak“, kao i o planovima za unaprijedjenje  saradnje 2 Saveza.  Slovenija je zemlja sa 9 hiljadapčelara, od čega je u Savez učlanjeno oko 7 hiljada. Njihova težnja je da kroz različite projekte organizuju što više edukativnih sadržaja i na taj način stvore uslove za maksimalno korišćenje potencijala koje pčelarstvo pruža.

Prvog dana u Bavarskoj posjećen je Državni  Institut za vinarstvo i hortikulturu. Načelnik centra,  gospodin Stefan Berg  upoznao je pčelare sa aktivnostima instituta, u okviru kojeg se nalazi sektor koji se bavi istraživačkim radom u oblasti pčelarstva. Zahvaljujući velikim ulaganjima u oblasti naučno istraživačkog rada, prvenstveno u oblasti genetike, dobijeni su odlični rezultati kada su u pitanju osobine ponašanja medonosne pčele, apis mellifera carnice. Od  osobina se posebno  vodi računa o mirnoći pčela,rojevom nagonu,otpornosti prema bolestima,higijenskom ponašanju… Rad sa njihovim pčelama je gotovo moguć bez opreme, pčele su savršeno mirne i ne ubadaju, u sta smo se i sami uvjerili. Od gospodina Berga smo saznali da iza ovih rezultata stoji dugotrajni rad u selekciji. Taj proces se nastavlja, a prioritet  u narednom periodu im jerad na povećanju otpornosti na bolesti koje su prisutne u pčelarstvu.  Pojava nestanka pčelinjih zajednica je prisutna i u Njemačkoj. U trazenju  rješenja za ovaj problem  uključena je  mreža istraživačkih centara širom svijeta  i očekuju se pozitivni rezultati.

Nasi pčelari upoznali su se i sa tehnikom pčelarenja u Njemackoj. Može se reći da nema velike razlike, niti specifičnosti u odnosu na način rada u Crnoj Gori. Ono što se moglo vidjeti kao glavno sredstvo u zaštiti od varoe jeste  60 % -na mravlja kisjelina i timol. Varoa je i kod njih jako prisutna, a  sa njenom ekpanzijom javljaju se i ostali problemi koji se odražavaju na opšte stanje u pčelinjem društvu.

Drugi dan boravka u Njemačkoj posvećen je obilasku jednog od najvećeg pčelarskog porodičnog domaćinstava – Ulman. Gospodin Ulman, pčelari sa oko 1000 pčelinjih društava i godišnje proizvede izmedju 30-50 tona meda. Koristi  LR košnicu i svoje pčele seli na različite paše širom  Njemačke. Ovo domaćinstvo ima savremen objekat u kom se obavljaju svi procesi proizvodnje, od  linije za otklapnje i centrifugiranje meda, linije za pakovanje, komora za skladištenje saća,prostorije za čuvanje meda,prodavnica meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Vozni park čine specijalizovane mašine za utovar košnica, kamioni iprikolice. Domaćinstvo gospodina Ulmana je savršen primjer jednog  zaokruženog procesa u pčelarstvu. Glavni dio plasmana meda se realizuje na pijaci, gdje se  prosječna cijena jednog kilogramakreće oko 10 eura.  Radni dan gospodinu Ulmana  počinje u 5 a završava u 21 sat. I sa ovim načinom rada, kako nam je rekao,  svaki dan mu je kao da je na godišnjem odmoru!

Trećeg dana u Bavarskoj pčelari su posjetili  firmu  Breitsamer end Ullrich koja se bavi otkupom i pakovanjem meda.  Direktor firme gospodin Hans Majer je prezentovao pčelarima djelatnost firme nakon čega su zajednički prošli kroz pogone. Firma je osnovana 1934 godine kao mala firma za pakovanje meda a danas je ovo ogromno preduzeće koje se bavi uvozom meda iz čitavog svijeta. Med se uvozi u namjenskim buradima od 300 kg a instalisani kapacitet prerade je 18 hiljada tona. U sopstvenoj laboratoriji vrši se analiza meda i na osnovu dobijenih rezultata odredjuje se cijena po kojoj takav med može da se otkupi. Raspon cijene se kreće od 2-50 eura za jedan kilogram.

 U okviru ove studijske  posjete smo sagledali najveće organizacione oblike: naučno-istraživačkog rada, proizvodnje meda na porodičnom gazdinstvu i otkupa i pakovanja meda u okviru jednog preduzeća. Realno je da Crna Gora i Bavarska,u pčelarskom smislu  nijesu uporedive kategorije i da na to utiče niz faktora koji su razumljivi. Medjutim ono što je vrlo važno jeste činjenica da crnogorski pčelari u okviru svojih proizvodjačkih kapaciteta imaju veoma  jak potencijal za dalji napredak a to znači i samu afirmaciju crnogorskog pčelarstva. Podrška i razumijevanje koju dobijamo od ministarstva poljoprivrede jeste jedan od pokazatelja da pčelarstvo u Crnoj Gori jeste ozbiljna grana poljoprivrede koja ima veliki razvojni potencijal. Zato je i obaveza svih nas koji smo uključeni u pčelarstvo da damo maksimalni doprinos i radimo na stvoranju  uslova da pčelarstvo u Crnoj Gori bude svojevrsni brend!

 

Svi se iskreno nadamo da će ova posjeta biti početak saradnje sa Njemačkim partnerima i da će nam njihova iskustva u naučno istraživačkom radu pomoći da naše pčelarstvo podižemo na što veći nivo. Pojedina iskustva će nam biti značajna u organizovanju poslova Kuće meda sa kojom ćemo nadamo se postiću dodatni kvalitet u pružanju usluga našim pčelarima.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *