Uskoro završetak radova na “Kući Meda”

izgradnja “Kuće Meda” ulazi u završnu fazu. U toku je asfaltiranje prilaznog dijela kao i prostora ispred samog objekta.Unutrašnji radovi su privedeni kraju a u narednih par dana se očekuje i završetak radova na sistemu grijanja i hladjenja objekta. Nakon tih poslova ostaje da se opreme prostorije sa pripadajućim mobilijarom. Izgradnja “Kuće Meda” je započeta  u avgustu mjesecu prošle godine, cijena izgradnje će iznositi preko pola miliona eura.

Ovim projektom je planirano pokretanje niza aktivnosti koje će za cilj imati jačanje pčelarskog sektora. Prvi segment u procesu proizvodnje jeste linija za proizvodnju invertnog sirupa i enzimskih pogača za prihranu pčela. U tom cilju Savez je stupio u kontakt sa stručnjacima iz ove oblasti i uskoro očekujemo njihovu ponudu za pokretanje ovog procesa. O ovom programu ćemo obavijestiti javnost i upoznati sve zainteresovane o detaljima.

Liniju za sterilizaciju i preradu voska ćemo sa sadašnje lokacije nakon otvaranja kuće izmjestiti i nastaviti sa procesom prerade voska.

Treći segment jeste program otkupa i pakovanja meda. Ovo je vjerovatno i najsoženiji dio koji će zahtijevati i najveća ulaganja. U dogovoru sa predstavnicima Ministarstva pokušaćemo da obezbijedimo dio sredstava za nabavku linije za pakovanje meda. Takodje ćemo po ovom pitanju javnost blagovremeno i detaljno obavijestiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *