Edukacija za mlede pčelare u Kući meda

Savez pčelarskih organizacija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovao je stručno predavanje za 78 mladih pčelara početnika koji su kroz istoimeni program podrške dobili po tri pčelinje zajednice. Na ovom predavanju mladi pčelari imali su priliku da čuju veoma zanimljive teme iz oblasti praktičnog pčelarenja. Predavanje je organizovano u Kući meda.

Podrška mladom pčelaru početniku realizuje se u okviru mjera Agrobudžeta. Ukupna vrijednost  investicija kroz ovu mjeru je 25.000 eura od čega je podrška od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 20.000 eura.

Edukacija pčelara je veoma važna aktivnost koju Savez kontinuirano sprovodi. Kroz edukaciju se stvaraju uslovi za dalji razvoj ove grane poljoprivrede. Veoma ohrabruje da sve veći broj mladih ljudi počinje da se bavi pčelarstvom. Savez će u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede nastaviti sa ovim i sličnim programima stvori što bolje uslove za razvoj pčelarstva.

Jedan od uslova za dobijanje podrške je da se korinici podrške bave pčelarenjem u naredne tri godine. Nakon predavanja mladi pčelari su potpisali Ugovor sa Savezom o korišćenju pčelinjih zajednica.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *