Dr Antonio Naneti održao savjetovanje o upotrebi oksalne kisjeline

Tokom ljetošnje studijske posjete Italiji, crnogorski pčelari su posjetili institut za pčelarstvo CRA-API  u Bolonji, gdje je domaćin bio dr Antonio Naneti. Institut u Bolonji  je jedan od najvećih te vrste u Evropi, okuplja veliki broj naučnika koji se bave izučavanjem pčelarstva. Dr Naneti je vodeći svjetski stručnjaka u oblasti zdravstvene zaštite pčela i jedan od kreatora nove tehnologije u borbi protiv varoe. Tom prilikom dr Naneti je održao veoma korisno predavanje crnogorskim  pčelarima i izazvao veliku pažnju i interesovanje.

Imajući u vidu značaj teme, Savez pčelara Crne Gore je na sjednici Upravnog odbora, donio Odluku da se dr Naneti angažuje za predavača i predstavi svoja naučna saznanja našim pčelarima. Radi što većeg doprinosa,  predavanja su organizovana u četiri grada: Bijelom Polju, Danilovgradu, Nikšiću i Budvi i to po sledećem rasporedu:

Četvrtak, 10.  Decembar

10:30 – Predavanje u Bijelom Polju- sala centra za kulturu/ Za pčelare sa sjevera Crne Gore

17:00 – Predavanje u Danilovgradu – Kuća meda/ Za pčelare Podgorice, Danilovgrada, Virpazara,Tuzi i Zete

Petak, 11. Decembar

10:00 –  Predavanje u Nikšiću- sala opštine/ Za pčelare Nikšića, Plužina i Šavnika

17:00 –  Predavanje u Budvi- akademija znanja/ Za pčelare sa juga Crne Gore.

 

Dr Naneti je govorio o zaštiti pčelinjih zajednica od varoze tretmanom oksalnom kisjelinom. Oksalna kisjelina je organski lijek čija upotreba je veoma poznata našim pčelarima kao i rezultati koji se postižu njenom upotrebom. Njena upotreba je posebno važna kod pčelara koji se  bave organskim pčelarenjem, jer je zdravstveno bezbjedna i daje jako visoke rezultate  u borbi protiv varoze. Zahvaljujući dugogodišnjem istraživačkom radu naučnika sa instituta CRA API došlo se do nekih novih saznanja i tehnika tretiranja pčela oksalnom kisjelinom.

Prema rezultatima ispitivanja, koji se odnose na koncentraciju oksalne kisjeline u šećernom rastvoru, došlo se do saznanja da  najbolje rezultate daje odnos 60 grama oksalne kisjeline na litar šećernog rastvora . To se može postići i sastavljanjem jednog kilograma šećera, jednog litra vode i dodavanjem 100 grama oksalne kisjeline. Dosadašnja iskustva naših pčelara govore o tome da na jedan litar šećernog rastvora dodajemo 35 grama oksalne kisjeline što je prema mišljenju dr Nanetija nedovoljna količina , odnosno koncentrat koji ne može oboriti više od 92% varoe u pčelinjoj zajednici. Rastvor se priprema u mlakoj vodi i nakon kraćeg miješanja spreman je za upotrebu.

Kao što smo već rekli dr Naneti je prezentovao mogućnost zimskog i ljetnjeg tretmana oksalnom kisjelinom sa efikasnošću do 99%.

Postupak zimskog tretmana se sastoji u nakapavanju po pčelama i satonošama ramova. Količina rastvora koje se smije koristiti ne treba da pređe 5 ml po ulici pčele. Nakapavanjem po ramovima ostavlja se mogućnost da pčele kontaktom naknadno raznesu kisjelinu po ostatku pčela i tako doprinesu dugotrajniju distribuciji rastvora.Spoljašnja temperatura nije bitan element u postupku tretiranja.

Ljetni tretman predstavlja novinu za naše pčlare i može se opisati na sledeći način. Suština ovog postupka jeste oslobađanje pčelinje zajednice od legla. Naučnici sa instituta su razvili sistem ograničavanja matice na period od 25 dana. Ograničavanje se vrši pomoću kaveza koji je tako dizajniran da omogućava boravak matice u istom a istovremeno da pčele radilice imaju komunikaciju sa njom, odnosno da mogu ulaziti i izlaziti iz kaveza ( princip hanemanove rešetke). Matica se nakon 25 dana oslobađa iz kaveza i istovremeno se vrši tretman oksalnom kisjelinom. Tretmna se vrši sa rastvorom istim kao i za zimsko tretiranje. Količina rastvora koja se daje po pčelinjoj zajednici ne smije da bude veća od 50 ml. U slučaju da imamo košnice sa nastavcima i u tom slučaju imamo više od 10 ramova, količina ponovo ne smije da pređe više od 50 ml.Nakapavanje oksalnom kisjelinom se vrši po satonošama i pčelama najgornjeg nastavka.

Istraživanja koja su sprovedena u Italiji sa ovim načinom rada su sprovođena u periodu kraja jula mjeseca.

Korišćenjem ova dva tretmana u toku godine, zatvara se ciklus razvoja varoze koja ugrožava pčelinju zajednicu.

Pčelari su bili veoma zadovoljni ovim predavanjem i iskoristili su priliku da postave veliki broj pitanja kako bi razjasnili dileme u vezi ove teme.

Sa dr Nanetijem je uspostavljena veoma dobra saradnja. Izrazio je spremnost da crnogorskim pčelarima prenese dragocjena znanja i iskustva. U tom cilju krenućemo sa objavljivanjem tekstova  i naučnih radova koji su predmet naučnika sa instituta u Bolonji.

                                                                                                

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *