Savjetovanje u Kući meda

SavezpčelarskihorganizacijaCrne Gore u saradnjisaMinistarstvompoljoprivrede i ruralnograzvojaorganizujesavjetovanjezapčelarekojeće se održati23.01.2016godine(subota)u Kućimeda u Danilovgradusapočetkom u 17 sati.

Za predavača je angažovan spec. DVM Saša Grubić  a tema predavanja će biti :” Uticaj ishrane i patogena na imuni sistem pčela i mjere prevencije”. Ovo predavanje je nastavak započetog procesa edukacije u Kući med i predstavljaosnovuzaunapredjenjesektorapčelarstva u Crnoj Gori.

 

Pozivamosvezainteresovanepčelare da dođunapredavanje .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *