Radionica u Mostaru

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore i Udruženje za preduzetništvo i posao LINK iz Mostara, zajedno sa svojim partnerima Udruženjem „Okusi Hercegovinu“ iz Mostara i Centrom za inicijative iz oblasti održivog turizma iz Crne Gore, organizovali su u hotelu Mostar dvodnevni „Trening za opštine i više nivoe vlasti“ u periodu od 07.06.2016. do 08.06.2016.godine. U radu su aktivno učešće imali predstavnici turističkih agencija BiH i Crne Gore, Grada Mostara te gradova i opština projektnog područja rute meda. Sa više aspekata je bilo riječi o turističkim potencijalima ovih krajeva i mogućnostima zajedničkog nastupa i saradnje po pitanju podizanja kvalitete turističke ponude i plasiranja domaćih proizvoda a prije svega domaćeg meda iz Hercegovine i sa šireg područja Durmitora. Na treningu su između ostalih govorili profesori sa Fakulteta prirodno-matematičkih nauka dr. Andrijana Ostojić Mihić i  dr. Ivan Madžar, ispred Turističke agencije Lasta Travel Mostar mag. Saša Rosić-Milinković, dok su iz Crne Gore predavači bili sa Fakulteta za kulturu i turizam dr. Ines Pajović, te sa Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG dr. Aleksandra Martinović i Jovana Drobnjak.

U interaktivnom razgovoru su istaknuti problemi pčelara, ali i porodičnih gazdinstava u ruralnim područjima oko prezentacije i prodaje svojih proizvoda i usluga domaćim i inostranim gostima. Bilo je riječi i o potrebi brendiranja samih autohtonih proizvoda i mogućnosti saradnje i udruživanja kako bi se zajednički nastupilo prema institucijama vlasti, po pitanju pomoći oko administrativnih poteškoća i infrastrukture, kao i njihove bolje iskorištenosti u turističke svrhe. Razgovaralo se i o strateškim smjernicama razvoja i prijedlozima saradnje akademske zajednice i lokalne zajednice po pitanju turističkih potencijala i uvezivanja sa mogućnostima prodaje i posjete proizvodnom procesu domaćih proizvoda.

Projekt „TERRA – Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007-2013. Projekt TERRA povezuje 6 opština iz Crne Gore (Žabljak, Plužine, Šavnik, Nikšić, Mojkovac i Kolašin) sa 9 opština u Bosni i Hercegovini (gradovi Mostar i Trebinje, te opštine Stolac, Berkovići, Ljubinje, Ravno, Bileća, Gacko i Nevesinje) u cilju uspostavljanja održive prekogranične saradnje. Opšti cilj projekta je unaprijediti životne standarde kroz podršku i promociju ruralnog razvoja i turizma putem tipičnih proizvoda koji generišu prihode i zapošljavanje. Projekt za cilj ima da ubrza razvoj ruralnih područja kroz valorizaciju i komercijalizaciju meda kao tipičnog proizvoda i omogućiti dalji razvoj tipičnih proizvoda na ciljanom području u skladu sa primjerima dobre prakse u EU.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *