Održana godišnja Skupština SPOCG

Redovna godišnja Skupština SPOCG održana je 29.06. ove godine u Kući meda. Na Skupštini se osim raspravljanja i uvsvajanja izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju SPOCG za 2015 godinu diskutovalo i o aktuelnostima u crnogorskom pčelarstvu kao i o smjernicama rada za naredni period.

Skupštini je prisustvovalo 40 delegata koji su aktivnim učešćem pokrenuli mnoga značajna pitanja u cilju unapredjenja i razvoja našeg pčelarstva. Predsjednik Saveza, g Radule Miljanić je u analizi oba izvještaja skrenuo pažnju na pojedine djelove istih i  izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima. Kako je istakao predsjenik, planirane aktivnosti su uglavnom realizovane. Regesi od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su takođe realizovani što predstavlja voma pozitivan efekat u odnosima našeg Savez i Ministarstva poljoprivrede. Ključni dogadjaj u godini za nama svakako je otvaranje Kuće meda koja predstavlja veliki uspjeh i zaslugu svih pčelara u Crnoj Gori. Sa Kućom meda se očekuje novi talas razvoja našeg pčelarstva i pružanje usluga i servisa pčelarima za različite segmente pčelarske djelatnosti.

U dijelu normativnog uređenja pčelarskog sektora bilo je dosta posla. Predsjednik komisije za normativu g Marijan Plantak je obrazložio najznačajnije aktivnosti u oblasi normative.

1. Katalog zanimanja Pčelar je dokumenat koji ima veliki značaj za budućnost našeg pčelarstva. Ovaj projekat se realizuje u saradnji  Centra za stručno obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede, Privredne komore i Saveza pčelara Crne Gore. U dosaašnjim aktivnostima  su donijeta tri dokumenta: 1.Standard zanimanja; 2. Standard kvalifikacije;3. Ispitni katalog. Ovaj projekat treba da donese veoma kvalitetno rješenje u dijelu obrazovanja pčelara što je jedan od glavnih ciljeva našeg Saveza.

2.Projekat zaštite meda u Crnoj Gori je pokrenut angažovanjem g Antona Tomeca, sekretara slovenačkog pčelarskog saveza koji je preko misije TAIEX angažovan da sa radnom grupom za normativu predstavi najbolja rešenja u ovoj oblasti. Ovo je tek početak jednog značajnog projekta koji treba da stvori uslove da crnogorski med dobije dodatnu vrijednost. Neki  od osnovnih preduslova za njgovu realizaciju su atlas medonosnog bilj, registar pčelara i pčelinjaka, određivanje koordinata pčelinjaka itd. Za nastavak ovog posla poterbno je organizovati okrugle stolove i definisati koji vid zaštite bi bio najrealnija opcija za naše pčelarstvo.

3. Prvilnik o katastru paše je usvojen dokument. Međutim, ovaj pravilnik je platforma za nastavak narednih faza kojima bi se definisali svi elementi ovog dokumenta. Za nastavak ovog projekta su potrebna novčana sredstava kojima bi se servisirali troškovi mapiranja i registracuje pčelinjih društava. Za registarciju pčelara i pčelinjaka je potrebna organizovana akcija kojom bi se popisali svi naši pčelari.

Po svemu sudeći, u oblasti kreiranja normativnog uređenja se dosta radilo i ovaj dio našeg pčelarstva čini platformu za mnoge buduć poslove u crnogorskom pčelarstvu.

Izvještaj o Finansijskom poslovanju SPOCG za 2015 je podnio predsjednik nadzornog odbora dr Dušan Martinović. Na osnovu podnijetog izvještaja zaključak je da su prihodi i rashodi u prethodnoj godini u skladu sa planom rada i da ne odstupaju od istog.

Nakon podnošenja oba izvještaja, predsjednik Skupštine g Nikola Dragomanović je otvorio raspravu na kojoj su učešće uzeli delegati: Božidar Šljivančanin, Ranko Medojević, Krsto Ljubanović, Nebojša Veličković, Vlado Šebek, Vesko Marković, Jovo Jovanović, Ljubo Pejović, Vojin Đukanović, Milan Isidorović, Mirko Matković, Branko Džankić i  Božidar Petrović.

Delegati nijesu imali primjedbe na dostavljene izvještaje a osim manjih nejasnoća koje su razjašnjene, oba izvještaja su ocijenjena veoma kvalitetno i sveobuhvatno. Iako nije pripadao izvještajnom periodu, jedan dio diskusija se odnosio na raspodjelu mjesta i korisnika programa mladi pčelar za 2016 godinu. Razlog za ovakvu reakciju jeste mišljenje jednog dijela predstavnika pčelarskih organizacija  da su njihova udruženja oštećena načinom raspodjele. Najveće nezadovoljstvo su iznijeli delegati budvanskog udruženja koji smatraju da je budvansko udruženje oštećeno brojem dodijeljenih mjesta. Na takve tvrdnje odgovor je dao pomoćnik Ministar poljoprivrede g Darko Konjević rekavši da se raspodjela vršila u skladu sa principom broja dostavljenih aplikacija.  Zbog navedenog neslaganja, g Konjević je u cilju prevazilaženja ovog problema predložio da za narednu godinu Savez dostavi predlog Ministarstvu poljoprivrede o načinu i uslovima raspodjele mjesta za ovaj program.

Jedan dio komentara i pitanja se odnosio na program selekcije i proizvodnje matica. Ovaj dio predsavlja okosnicu razvoja pčelarstva i neophodno ga je normativno urediti donošenjem pravilnika o selekciji i proizvodnji matica.  Kvalitet matica je takođe bila tema i apelovano je da se povede računa o ovom pitanju.

Nakon diskusije delegata predsjednik skupštine je dao izvještaje na glasanje.

Oba izvještaja su usvojena sa jednim glasom protiv.

O svim ostalim detaljima o kojima je bilo riječi na Skupštini pripremiće se posebna zabilješka koja će biti dostavljena predsjednicima pčelarskih organizacija na osnovu koje će se postupati u daljem radu Saveza.

Zapisnik sačinio,

Vladimir Radulović

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *