Sastanak u Centru za ekotoksikološka ispitivanja

Kvalitet nekog proizvoda uključujući i med može se cijeniti na razne načine i razgovarati o njegovom kvalitetu, međutim jedini pouzdan način utvrđivanja kvaliteta, odnosno sadržaja nekog proizvoda  jeste hemijska  analiza. Da bi analiza bila validna neophodno je da iza nje stoji ozbiljna laboratorija, koja ima savremenu opremu, akreditovane metode ali možda još važnije stručno osoblje koje je edkukovano na visokom nivou. Jedna od takvih laboratorija je i Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) u Podgorici. U to smo se uvjerili u okviru sastanka koji je inicirao SPOCG a koji je organizovan početkom aprila mjeseca. Sastanku  su prisustvovali u ime Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja g-đa Dragana Šutović, u ime Saveza pčelarskih organizacija g-din Marijan Plantak i Vladimir Radulović u ime CETI-ja izvršna direktorica g-đa Nada Medenica, Danijela Šuković, Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Dejan Jančić, Pomoćnik Direktora Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, kao predstavnici pravne slube CETI-ja.

Cilj ovog sastanka bio je uspostavljanje jače saradnje između institucija  i definisanje konkretnih odnosa koji će biti predmet  Sporazuma o saradnji. Ideja o uspostavljanju saradnje javila se nakon što je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz program Agrobudžeta za 2017 godinu predviđelo mjeru podrške za laboratorijska ispitivanja kvaliteta poljoprivrednih proizvoda uključujući i med. Visina podrške za analizu meda je 50 % od fakturisane vrijednosti.  Cilj Saveza je da u saradnji sa Ministarstvom i Laboratorijom uspostavi najbolji mogući okvir za njeno korišćenje. Laboratorija  je za ovaj projekt spremna obezbijediti najpovoljnije uslove a konačan aranžman će biti poznat nakon što Upravni odbor Saveza definiše koji je to paket analize meda najpotrebniji kako bi potrošači a i pčelari bili sigurni da je proizvedeni med zdravstveno bezbjedan i da odgovara adekvatnom nivou kvaliteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *