U Kući meda održano savjetovanje za korisnike programa”Mladi pčelar početnik”

U okviru javnog poziva za program podrške mladim pčelarima početnicima koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, odabran je 131 korisnik. Oni će uskoro kroz ovaj program dobiti po tri formirana pčelinja društva i tako početi da se bave pčelarstvom. Savez je kroz proceduru nabavke košnica odabrao dva dobavljača a u saradnji sa lokalnim pčelarskim organizacijama će se izvršiti nabavka pčelinjih rojeva. Kroz ovaj projekat Savez je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede organizovao savjetovanje za polaznike koje je održano 22-og maja u Kući meda. Savjetnica za pčelarstvo u Ministarstvu, Dragana Šutović, pozdravila je okupljene polaznike, čestitala im na ostvarenoj podršci i poželjela uspjeh u budućem radu.

Sekretar Saveza, Vladimir Radulović, pripremio je za polaznike video prezentaciju kojom su obuhvaćeni osnovni pčelarski pojmovi kao i radnje koje u oblasti pčelarstva očekuju mlade pčelare u narednom periodu. Polaznicima je posebno skrenuta pažnja da vode računa na higijenu i pedantnost u svakom segmentu rada sa pčelama kao i stalno učenje. U okviru predavanja predstavljen je osnovni pčelarski pribor, oprema i košnice. Na praktičnom primjeru pčelari su dobili instrukcije kako da postupaju nakon što preuzmu svoja pčelinja društva. Takođe, svi polaznici su dobili po primjerak brošure Dobra pčelarska i veterinarska praksa. Ovaj materijal će biti veoma koristan vodič za sve pčelare a posebno za početnike koji tek ulaze u svijet pčelarstva. Savjetovanju je prisustvovalo 65 polaznika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *