Podrška pčelarima sa sjevera Crne Gore

 

Pčelari u Crnoj Gori već mogu da sumiraju rezultate ovogodišnje sezone. Za pčelare iz centralnog i južnog regiona ovo je bila veoma uspješna godina gdje se procjenjuje da je prinos meda bio između 15 i 20 kilograma po košnici. Sa druge strane, pčelari sa sjevera se ne mogu pohvaliti dobrim rezultatima. Razlog ovome jesu nepovoljne vremenske prilike koje su na sjeveru zemlje onemogućile pčelama da iskoriste vegetaciju u periodu juna mjeseca kada je svakodnevno bilo kišovito vrijeme. Prema anketi pčelara sa ovog područja, prinosi su bili od 5 do 7 kilograma meda po košnici.

Zbog ovakve situacije Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom opredijelilo je za pčelare sa sjevera podršku u vidu regresiranja invertnog sirupa koji se proizvodi u Kući meda. Za ovaj program Ministarstvo je obezbijedilo oko 25000 eura koje će se usmjeriti za regresiranje sirupa. Kuća meda je organizovala proizvodnju sirupa u tri smjene i prema planu proizvodnje realno je očekivati da se distribucija sirupa završi za 45 dana.

Savez poziva sve članove sa sjevernog dijela Crne Gore da se jave lokalnim pčelarskim udruženjima kako bi se prijavili za nabavku invernog sirupa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *