Nabavka ljekova protiv varoe

Obavještavamo sve pčelare da je u okviru mjera podrške Agrobudžeta za 2019 godinu predviđena podrška za nabavku ljekova za zaštitu pčela od krpelja varoa u iznosu od 70%. Kao i prethodne godine, regresiraće se dva lijeka Apiguard i Apilifevar. 

Nabavna cijena lijeka Apiguard je 3,52 eura ( dvije paštete)

Nabavna cijena lijeka Api Life Var je 3,82 eura (dvije trake)

Regresirana cijena lijeka Apiguard  je  1,06 eura ( dvije paštete)

Regresirana cijena lijeka Apilifevar  je 1,15 eura  ( dvije trake)

Procedura nabavke ljekova je kao i prethodnih godina. Pčelari se javljaju predstavnicima lokalnih pčelarskih udruženja radi porudžbine i plaćanja lijeka. Pravo na podršku imaju pčelari upisani u registar Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove kao i u registar poljoprivrednih gazdinstava. Broj doza koje jedan pčelar može poručiti ne može preći broj pčelinjih društava upisanih u registar Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Rok do kada pčelari mogu da uplate novac za nabavku ljekova je 20.maj 2019 godine. Uvoznik ljekova je vrtni centar Veletex, isporuka će se izvršiti do kraja juna 2019 godine. Distribucija ljekova prema pčelarima će se organizovati uz podršku lokalnih pčelarskih udruženja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *