Priprema specifikacije za izradu atlasa medonosnog bilja i katastra pčelinjaka

Predstavnici Ministarsva poljoprivrede i Saveza pčelarskih organizacija organizovali su prvog i drugog septembra sastanak povodom pripreme specifikacije za izradu Atlasa medonosnog bilja Crne Gore. Sastanku je prisustvovao i dr Dražen Lušić sa sveučilišta iz Rijeke. Dr Lušić je angažovan od strane Ministarstva i Saveza kao ekspert iz ove oblasti kako bi podržao pripemu izrade specifikacije. Atlas medonosnog bilja Crne Gore je veoma važan projekat koji treba da doprinese jačem pozicioniranju crnogorskog meda na tržištu ali i mnoge druge benefite. Utvrđivanjem medonosne flore Crne Gore biće moguće dokazati porijeklo meda što je veoma važan indikator u suzbijanju šverca i prevara sa medom. Ovim projktom biće predviđeno uređenje katastra pčelinjaka i pčelinje paše što takođe pruža informacije o broju i raspoređenosti pčelinjih društava i paša.

Prema procjenama učesnika sastanka realno je da do kraja godine bude pripremljen tender nakon čega će se znati koji pravni subjekti su zainteresovani da realizuju ovaj projekat.

Realan vremenski okvir za realizaciju projekta je dvije do tri godine a ukoliko se ispune sve procedure predviđene pravilima donatora biće finsiran od strane Ministarstva poljoprivrede kroz Midas program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *