Međunarodna saradnja Saveza pčelarskih organizacija

Predstavnici Francuske organizacije „Expertise France“ koja radi na projektu Evropske unije za unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore, boravili su 31.10.2019. godine u Kući meda i tom prilikom razgovarali sa predstavnicima Saveza o mogućnostima saradnje.

Gosti su na sastanku predstavili svoju organizaciju i BeSME projekat koji sprovode a koji ima za cilj aktivnosti u vezi jačanja brenda, razvijanje koncepta udruživanja, plasmana proizvoda itd. Sekretar Saveza, Vladimir Radulović je upoznao goste sa kapacitetima pčelarskog sektora u Crnoj Gori, aktivnostima Saveza i svim ostalim detaljima vezanim za domaće pčelarstvo. Prema mišljenju gostiju, projekat otkupa i pakovanja crnogorskog meda je veoma ozbiljan posao koji može da ostvari odlične rezultate uz profesionalan pristup i stručno razvijen marketing.

Na narednom sastanku koji je dogovoren za sredinu decembra mjeseca razgovaraće se o potencijalnom učešću Kuće meda na sajmu hrane u Francuskoj. Sajam se održava krajem naredne godine a jedan je od najvećih sajmova ove vrste u svijetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *