Novi cjenovnik prerade voska u Kući meda

Upravni odbor “Crnogorske matice ” doo na sjednici održanoj 31.10. 2019. godine donio je novi cjenovnik o uslugama sterilizacije i prerade voska.

  • Cijena prerade voska za članove Saveza 0,50 eura/ kg.
  • Cijena prerade voska za pčelare koji nijesu članovi Saveza 0.80 eura/kg.
  • Cijena prerade voska za pravna lica koja nijesu članovi Saveza 1.10/kg.
  • Pčelarima koji donesu na preradu do 50 kg voska, isti se prerađuje pomiješan sa drugim voskovima u jednoj šarži.
  • Pčelarima koji donesu na preradu od 50 do 100 kilograma sopstvenog voska, omogućava se, ukoliko žele, da taj vosak prerade kao posebnu šaržu po cijeni od 0.80 eura/kg.
  • Pčelarima koji donesu za preradu preko 100 kg voska omogućava se da im se taj vosak preradi kao posebna šarža po cijeni od 0.50 eura/kg.
  • Cijena prerade voska za pčelare koji donesu manje količine i žele da odmah uzmu gotove satne osnove (ako voska ima na stanju) cijena prerade je 0,50/kg

Primjena ovog cjenovnika počinje od 30.11. 2019. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *