U Kući meda održana međunardona pčelarska konferencija

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja bio je domaćin međunarodne pčelarske konferencije kaja je održana 17.01.2020. godine u Kući meda. Na konferenciji su učestvovali predsjednici sa saradnicima pčelarskih Saveza Hrvatske, Srbije, BiH, Makedonije i Crne Gore. Za konferenciju su odabrane dvije teme:

 1.Varooza pčela, posljedice korišćenja neautorizovanih veterinarskih proizvoda u liječenju pčela. Uvodničar za ovu temu je bila Dr Veterinarske medicine Biljana Blečić, iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore.

2. Pčelinji vosak, uticaj na kvalitet meda i zdravlje pčelinjih društava. Uvodničar za ovu temu je bio Prof. dr. Živoslav Tešić sa hemijskog fakulteta iz Beograda.

Ovo je bila prilika da se čuju stručna mišljenja kada je u pitanju zdravstvena zaštita pčela, prije svega problemi u vezi sa varozom pčela kao i pitanja u vezi sa kvalitetom voska i posledicama njegovog falsifikovanja. Učesnici konferencije će u najkraćem roku definisati zaključke koji će biti dio partnerskog sporazuma o saradnji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *