U prestižnom naučnom udruženju Royal society of chemistry, objavljen rad o medu iz Crne Gore

Zahvaljujući odličnoj saradnji Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore sa Hemijskim fakultetom iz Beograda, ovih dana je objavljen naučni rad o crnogorskom medu u okviru Kraljevskog hemijskog društva iz Londona (Royal society of chemistry), https://www.rsc.org/. Inače, u ovom radu su obuhvaćene hemijske analize tridesetak uzoraka medova sa sjevera Crne Gore, tačnije sa teritorije Opština Pljevlja, Bijelo Polje i Berane. Saradnja sa Hemijskim fakultetom se nastavlja a zajednički projekti nas usmjeravaju ka praćenju i analizi kvaliteta voska u Crnoj Gori. Detalje tih istraživanja ćemo takođe objaviti.

Ovim putem se najiskenije zahvaljujemo Prof. dr Živoslavu Tešiću sa Hemijskog fakulteta iz Beograda na svoj podršci našem Savezu.

U nastavku možete pogledati naučni rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *