Vlada Crne Gore usvojila Agrobudžet za 2020. godinu.

Vlada Crne Gore usvojila je Agrobudžet za tekuću godinu čime su stvoreni uslovi za programe realizacije mjera podrške. U okviru mjera agrarne politike, pčelarski sektor u 2020. godini biće direktno podržan sa 400 000,00 eura. U odnosu na prethodnu godinu to je uvećanje za oko 8 % a najveća novina u odnosu na prošlu godinu jeste uvođenje podrške za nabavku pčelarske opreme i pribora u iznosu od 100 000,00 eura. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore uskoro objaviti Javne pozive za mjere koje su predviđene da se podrže a pozivima će biti definisani uslovi korišćenja istih. Podsjećamo pčelare da je osnovni uslov korišćenja mjera podrške upis u registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-kancelarija za savjetodavne poslove. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kancelariji Saveza na mejl spocg@t-com.me ili na telefon 069 941 505.

U nastavku možete preuzeti Agrobudžet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *