Predavanje osnovcima o pčelarstvu

U JU OŠ “Štampar Makarije” sekretar Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore Vladimir Radulović, u saradnji sa profesoricom biologije Milkom Mojašević održao je predavanje o životu i značaju pčela, njihovom uticaju na biodiverzitet i ostalim pitanjima vezanim za njihovo socijalno ponašanje. Osnovci su pokazali veliko interesovanje za život i rad pčela i aktivno su učestvovali u nastavi. U direktnoj komunikaciji sa djecom moguće je prenijeti sve one elemente koji predstavljaju suštinu života i uloge pčela u očuvanju biodiverziteta. Zbog toga će Savez nastaviti da organizuje ovakve vidove edukacije i da kroz slične programe promoviše vrijednosti pčelarstva.

Ovom prilikom se zahvaljujemo kolektivu U JU OŠ “Štampar Makarije” a posebno profesorici biologije, gospođi Mojašević.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *