Važno obavještenje o uslovima kretanja

Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata, u oblasti poljoprivrede

Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine), Operativni štab za podršku privredi izdaje

Obavještenje

1. Zaposleni u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, sektora akvakulture, kao i oni koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači, ribočuvari, nadzornici u nacionalnim parkovima izuzeti su od zabrane izlaska iz objekata stanovanja, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova, u slučaju obavljanja aktivnosti neophodnih za: promet živih životinja za proizvodnju hrane, proizvodnju, preradu i distribuciju hrane i hrane za životinje, obavljanje poljoprivredne djelatnosti, nesmetano pružanje veterinarskih usluga, obavljanje privrednog ribolova, obavljanje kontrole ribolovnih aktivnosti na svim ribolovnim vodama, kao i obavljanje uzgoja riba i školjaka u slatkoj ili morskoj vodi. 

2. U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, potrebno je obezbijediti:

– Za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, sektora akvakulture, kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost Potvrdu o izuzetku od zabrane, odnosno od ograničenja kretanja u području zahvaćenom epidemijom zarazne bolesti COVID 19 iz člana 1 tačka 1 Naredbe („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine

Za poljoprivredne proizvođače rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i/ili rješenje koje je izdala Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 24. marta 2020. godine.

– Za privredne ribare dozvolu za privredni ribolov koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uz napomenu da dozvola kojoj je istekao rok važenja smatra se važećom.

– Za sektor akvakulture dozvolu za akvakulturu/marikulturu koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uz napomenu da dozvola kojoj je istekao rok važenja smatra se važećom. 

– Za ribočuvare i nadzornike u nacionalnim parkovima legitimacija za ribočuvara koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uz napomenu da legitimacija kojoj je istekao rok važenja smatra se važećom.

Informacija je preuzeta sa sajta Ministarstva ekonomije a istu možete preuzeti sa linka:

http://www.mek.gov.me/vijesti/223459/Obavjestenje-o-izuzecima-od-zabrane-izlaska-iz-objekata-u-oblasti-poljoprivrede.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *