Obavještenje o nabavci regresiranih ljekova

Poštovani pčelari, obavještavamo vas da i ove godine organizujemo nabavku registrovanih veterinarsko medicinskih preparata (ljekova) za zaštitu pčela od krpelja varoe. U skladu sa mjerama Agrobudžeta, podrška za nabavku ljekova protiv varoe  iznosi do 70%. Na ovaj način obezbijedili smo veoma povoljne uslove za nabavku registrovanih ljekova. Kao što znate, do sada su regresirana dva lijeka, Apiguard i Apilifevar. Obzirom da je varoa jedan od najvećih problema savremenog pčelarstva,  kao i da imamo sve više zahtjeva pčelara za nabavkom drugih preparata protiv varoe, odlučili smo u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i

Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove da ove godine proširimo listu ljekova i da uvedemo u program regresiranja i jedan registrovani lijek koji je na bazi hemije kao i mravlju kiselinu. Nakon istraživanja tržišta i u konsultaciji sa stručnjacima iz oblasti veterine, odlučili smo se da u sistem regresiranja uvedemo lijek Biowar. Ovaj preparat je registrovan u zemljama EU a proizvodi ga Poljska kompanija Biowet http://biowet.pl/produkty/biowar-500-amitraz. Aktivna supstanca Biowara je amitraz te zbog toga ne može da se koristi u organskoj proizvodnji.

U skladu sa ovim cijene veterinarsko medicinskih preparata su sledeće:

Apiguard – tretman za jedno pčelinje društvo uz regres od 70% iznosi 1,06 eura. (dvije paštetice)

Apilifevar – tretman za jedno pčelinje društvo uz regres od 70% iznosi 1,15 eura. (dvije kesice)

Biowar – tretman za jedno pčelinje društvo uz regres od 50% iznosi 1,41 eura.

Mravlja kiselina – 1 litar, 85% koncentracije uz regres od 50% iznosi 4,25 eura.

Procedura porudžbine lijeka je kao i prethodnih godina, pčelari plaćaju ljekove ovlašćenom predstavniku lokalne pčelarske organizacije nakon čega pčelarske organizacije uplaćuju novac na račun Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore. Rok do kada pčelari mogu izvršiti uplatu za ljekove je 31.05.2020. godine. Isporuka ljekova se očekuje do 20.07.2020.godine.

Podsjećamo da pravo na regres imaju samo pčelari koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pčelari koji ne budu upisani u registar neće moći da ostvare pravo na regresiranu nabavku ljekova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *