Registracija Gazdinstva

Zakonska obaveza svih držaoca domaćih životinja jeste registracija gazdinstva. Postupak registracije je veoma jednostavan, popunjen formular za registraciju ( možete ga preuzeti niže) se šalje na adresu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove kao i dokaz o uplati takse (ovjerena uplatnica) u iznosu od 2 eura. U formularu se nalazi adresa Uprave kao i broj žiro računa.

Da bi pčelar ostavrio pravo na mjere podrške Agrobudžeta (ljekovi, matice, vosak, oprema…) mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

Pčelari koji su zainteresovani za korišćenje sredstava podsticaja treba da se jave u regionalne kancelarije odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu radi upisa u registar.

Dokumenta potrebna za upis u registar:

  • zahtjev za upis u registar (dobija se u kancelariji savjetodavne službe)
  • fotokopija lične karte nosioca/odgovornog lica,
  • fotokopija lične karte članova domaćinstva,
  • potvrda o otvorenom žiro-računu, (kopija bankovnog računa)
  • rješenje o upisu u registar proizvođača meda i pčelinjih proizvoda ( Uprava za bezbjednost harne, veterinu i fitosanitarne poslove.
  • potvrda o mjestu prebivališta nosioca/sjedišta pravnog lica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *