Počeo je terenski dio izrade katastra pčelinjaka

Obavještavamo pčelare da će se od maja 2022. godine sprovoditi popis pčelara sa ciljem izrade katastra pčelara i pčelinjaka. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta Izrada atlasa medonosnih bilјaka sa katastarom pčelinjaka, koji u okviru MIDAS 2 projekta sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore.

Popisivači će obići registrovane pčelare na teritoriji Crne Gore i prikupiti podatke neophodne za izradu katastra pčelinjaka koji sa atlasom medonosnih biljaka čini neophodan uslov za održiv ekonomski razvoj pčelarstva zasnovan na održivom gazdovanju pčelarstvom i planskom korišćenju prirodnih resursa. Cilj je stvaranje preduslova za što optimalnije korišćenje resursa pčelarske paše i značajno povećanje pčelarske proizvodnje u Crnoj Gori.

Molimo pčelare da sarađuju sa popisivačima i da im pruže precizne i tačne podatke koji će biti od koristi cijeloj zajednici pčelara u Crnoj Gori. Predsjednici lokalnih pčelarskih organizacija će blagovremeno informisati članove lokalnih organizacija o početku u pojedinoj opštini.

Vlasnik svih podataka katastra biće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  koristiće ih sa dužnom pažnjom i isključivo u navedene svrhe: ekonomski razvoj pčelarstva zasnovan na održivom gazdovanju pčelarstvom, planskom korišćenju prirodnih resursa pčelarske paše i povećanju pčelarske proizvodnje kao i za primjenu Pravilnika o bližoj sadržini, načinu utvrđivanja i vođenja katastra pčelinje paše i pčelarskog pašnog reda. Na implementaciji projekta Izrada atlasa medonosnih biljaka sa katastarom pčelinjaka angažovan je zajednički poduhvat: Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Departman za biologiju i ekologiju, MapSoft d.o.o. Beograd i Project Advisory Group d.o.o. Podgorica. Vremenski rok za realizaciju projekta je novembar 2020. – maj 2023. godine.

Ilustracija iz QField aplikacije za katastar pčelinjaka
Ilustracija iz QField aplikacije za katastar pčelinjaka