Javni poziv za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2017. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija, nastavlja sa podsticajima mladim ljudima u sektoru pčelarstva. U skladu sa agrobudžetskom linijom za 2017. godinu – Program unapređivanja pčelarstva, objavljen Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podršku za mladog pčelara početnika za 2017. godinu. Rok za prijavljivanje na …

Savjetovanja za pčelare u Pljevljima

Udruženje pčelara “Matica” iz Pljevalja u saradnji sa Opštinom Pljevlja organizuje seriju stručnih savjetovanja za pčelare. Savjetovanja će se održati u Sali Opštine Pljevlja prema sledećem rasporedu:

  • 25.02. u 16h Miljko Šljivić
    Tema: Izimljavanje pčelinih zajednica, proljećni razvoj i priprema za glavnu  pašu.
  • 25.03. u 10h Dr Nada Plavša
    Tema: Bolesti pčela, dijagnostika i mjere suzbijanja.
  • 26.03. u 10h Janoš Balint
    Tema: Tehnologija pčelarenja LR košnicama i uslovi za visoke prinose.

Savjetovanje za pčelare u Petnjici i Rožajama

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore organizuje 18-og Februara 2017 ( subota) savjetovanje za pčelare u opštinama Petnjica i Rožaje. U Petnjici je predavanje zakazano za 10 sati u zgradi Doma za kulturu, a u Rožajama  14 sati u sali Opštine Rožaje. Za predavača je angažovan dr Slađan Rašić.Tema savjetovanja je “ Dobra pčelarska praksa”. Pozivamo sve pčelare koji su u mogućnosti da prisustvuju savjetovanju.

Rezultati javnog poziva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti u pčelarstvu

Rezultati javnog poziva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti u pčelarstvu

Komisija za vrednovanje prijava za izbor korisnika podrške projekta „Pčelarstvo bez granica“ koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljuje Listu reda prvenstva i Odluku o izboru korisnika podrške za povećanje produktivnosti i konkurentnosti u pčelarstvu u Crnoj Gori.

Preuzmite:

Odluka o izboru korisnika podrške

Lista reda prvenstva

 

Ova internet stranica je proizvedena uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove internet prezentacije je isključiva odgovornost Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati da predstavlja stav Evropske unije.

Rezultati javnog poziva za započinjanje bavljenja pčelarstvom

Rezultati javnog poziva za započinjanje bavljenja pčelarstvom

Komisija za vrednovanje prijava za izbor korisnika podrške projekta „Pčelarstvo bez granica“ koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljuje Listu reda prvenstva i Odluku o izboru korisnika podrške za započinjanje bavljenja pčelarstvom u Crnoj Gori.

Preuzmite:

Odluka o izboru korisnika podrške

Lista reda prvenstva

 

Ova internet stranica je proizvedena uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove internet prezentacije je isključiva odgovornost Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati da predstavlja stav Evropske unije.

Javni konkurs – povećanje produktivnosti i konkurentnosti

Komisija za izbor korisnika podrške za povećanje konkurentnosti i produktivnosti u pčelarstvu, objavljuje JAVNI POZIV za izbor korisnika podrške za povećanje konkurentnosti i produktivnosti u pčelarstvu u okviru IPA projekta „Pčelarstvo bez granica“. Zahtjevi, sa svom propisanom pratećom dokumentacijom se šalju u zatvorenoj koverti, isključivo preporučenom poštom na adresu: Savez …

Javni konkurs – započinjanje bavljenja pčelarstvom

Komisija za izbor korisnika podrške za započinjanje bavljenja pčelarstvom, objavljuje JAVNI POZIV za izbor korisnika podrške zazapočinjanje bavljenja pčelarstvom u okviru IPA projekta „Pčelarstvo bez granica“ Javni poziv je otvoren do 25.01.2017. godine. Zahtjevi, sa svom propisanom pratećom dokumentacijom se šalju u zatvorenoj koverti, isključivo preporučenom poštom na adresu: Savez …

U Pljevljima predstavljen IPA projekat Pčelarstvo bez granica

    Povodom početka realizacije projekta “Pčelarstvo bez granica”koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore u Pjevljima je 23.12. 2016 godine održana inaugurativna konferencija. Na svečanosti je prisustvovao veliki broj zvanica, predstavnika društvenog života, predstavnika lokalnih vlasti, pčelarskih organizacija, pčelara… U ime Opštine …

Veterinarska komora će podržati pčelare

Veterinarska komora Crne Gore organizovala je 14.decembra sastanak na kome su pored predsjednika komore, dr Ratka Ralevića prisustvovali: predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, g-din Radule Miljanić, direktorica Agencije za bazbjednost hrane, Veterinu i Fitosanitarne poslove, g-dja Vesna Daković,  DVM Sunčica Boljević, direktor specijalističke veterinarske laboratorije  dr Dragan Laušević, DVM …

Savjetovanje za pčelare

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore u saradnji sa pčelarskim organizacijama organizuje stručna predavanja za pčelare u četiri regije: Bijelo Polje, Danilovgrad, Budva i Nikšić. Za predavača je angažovan dr vet. Kazimir Matović sa Instituta za veterinu u Kraljevu. Tema predavanja je: ‚‚Bolesti pčela i pčelinjeg legla i (zlo)upotreba antibiotika u …