Novosti

20.maj – SVJETSKI DAN PČELA

Dvadesetog maja 2020.g. obilježavamo World Bee Day (Svjetski dan pčela),treći puta po redu. Nažalost, kao i mnogo drugih datuma i događaja ove godine, obilježavanje ovog, za pčelare na globalnom nivou najvažnijeg dana u godini odvijaće se u uslovima svjetske pandemije virusa COVID-19. Da podsjetimo sve pčelare da je ovaj dan …

Obavještenje o nabavci regresiranih ljekova

Poštovani pčelari, obavještavamo vas da i ove godine organizujemo nabavku registrovanih veterinarsko medicinskih preparata (ljekova) za zaštitu pčela od krpelja varoe. U skladu sa mjerama Agrobudžeta, podrška za nabavku ljekova protiv varoe  iznosi do 70%. Na ovaj način obezbijedili smo veoma povoljne uslove za nabavku registrovanih ljekova. Kao što znate, …

Važno obavještenje o uslovima kretanja

Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata, u oblasti poljoprivrede Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. …

Od ponedeljka počinje sa radom Kuća meda

Poštovani pčelari,Obavještavamo vas da će Kuća meda od ponedeljka (30.03.2020) početi sa radom uz restriktivni kontakt sa pčelarima. Ova mjera će važiti sve dok situacija i uslovi u kojima radimo budu omogućavali bezbjedan rad.Osim prodaje raspoloživih količina invertnog sirupa i pogača, otpočeće se i sa prijemom sirovog voska za pretapanje. …