Novosti

20.maj – SVJETSKI DAN PČELA

Dvadesetog maja 2020.g. obilježavamo World Bee Day (Svjetski dan pčela),treći puta po redu. Nažalost, kao i mnogo drugih datuma i događaja ove godine, obilježavanje ovog, za pčelare na globalnom nivou najvažnijeg dana u godini odvijaće se u uslovima svjetske pandemije virusa COVID-19. Da podsjetimo sve pčelare da je ovaj dan …

Obavještenje o nabavci regresiranih ljekova

Poštovani pčelari, obavještavamo vas da i ove godine organizujemo nabavku registrovanih veterinarsko medicinskih preparata (ljekova) za zaštitu pčela od krpelja varoe. U skladu sa mjerama Agrobudžeta, podrška za nabavku ljekova protiv varoe  iznosi do 70%. Na ovaj način obezbijedili smo veoma povoljne uslove za nabavku registrovanih ljekova. Kao što znate, …

Važno obavještenje o uslovima kretanja

Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata, u oblasti poljoprivrede Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. …