Saznajte koje procedure se primjenjuju prilikom otkupa meda

Pravila otkupa meda

Projekat otkupa i pakovanja crnogorskog meda temelji se na procedurama koje su definisane pravilnikom o otkupu domaćeg meda. Ovaj pravilnik je razvijen u saradnji Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i pčelara a usvojen je od strane Upravnog odbora Saveza. Osnovni cilj ovog dokumenta je uspostavljanje procedura u svim fazama proizvodnje meda kao i njegovog oduzimanja odnosno samog pakovanja.

Kontakt
Kontakt

PRVA FAZA

Organoleptička analiza meda podrazumijeva degustaciju ponuđenog meda od strane tročlane komisije na osnovu čega se vrši senzorsko ocjenjivanje i vrednovanje meda na osnovu ukusa, mirisa, boje, gustine... Medovi koji prođu prvu fazu testiranja se dopremaju u Kuću meda gdje se uvode u evidenciju.

DRUGA FAZA

Hemijsaka analiza meda je sledeći, ključni korak, u ispitivanju koji podrazumijeva uzorkovanje meda od strane veterinarskog inspektora i njegova analiza u referentnoj laboratoriji (Centar za ekotoksikološka ispitivanja- CETI). Veterinarski inspektor uz zapisnik o sprovedenoj aktivnosti dostavlja uzorke meda leboratoriji. Parametri koji se ispituju su sastav meda kao i rezidue pesticida i antibiotika. Navedene analize se rade u skladu sa Pravilnikom o minimumu kvaliteta meda i ostalih pčelinjih proizvoda “Sl.l.C.G.” , br.56/09.

TREĆA FAZA

Nakon dobijanja rezultata vrši se pakovanje meda u tegle zapremine 250g, 500g i 1000g i kao takav se plasira tržištu pod brendom Crnogorski med.

dokumentacija

Pravilnik o minimalnom kvalitetu meda

Na osnovu člana 39 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni list CG”, broj 56/09),
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uz saglasnost Ministarstva zdravlja, donijelo je pravilnik o minimalnom kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda.

PREUZMI Pravilnik o minimalnom kvalitetu meda
PREUZMI Pravilnik o minimalnom kvalitetu meda
dokumentacija

Pravilnik o otkupu meda

Na osnovu Člana 14, stav 14 Statuta Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore,
Upravni odbor Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore na sjednici održanoj 26.7.2019. godine
donosi pravilnik o otkupu meda.

PREUZMI PRAVILNIK O OTKUPU MEDA
PREUZMI PRAVILNIK O OTKUPU MEDA
dokumentacija

Zahtjev za otkup meda

Zahtjev za otkup meda možete preuzeti ovdje>

PREUZMI ZAHTJEV ZA OTKUP MEDA
PREUZMI ZAHTJEV ZA OTKUP MEDA