Crna Gora

Atlas medonosnih biljaka

Atlas medonosnih biljaka Crne Gore ima za cilj da stvori uslove za održiv razvoj pčelarstva zasnovan na ekonomski i ekološki optimalnom korišćenju resursa pčelinje paše i planskom korišćenju prirodnih resursa u svrhu značajnog povećanja pčelarske proizvodnje u Crnoj Gori. Značajne biljne vrste i rodovi opisani su i za njih prikazane važne informacije sa aspekta pčelinje paše, sa posebnim osvrtom na period cvjetanja, bogatstvo nektara, polena i medne rose. Za dominantne medonosne vrste su izrađene karte prostorne distribucije (prisustva vrsta) za područje Crne Gore.

  • Status Završen projekat

Prelistajte Atlas medonosnih biljaka Crne Gore

Atlas se može poručiti po sledećim cijenama:

– Cijena Atlasa za tvrdi povez iznosi 55 EUR po komadu,
– Cijena Atlasa za meki povez 50 EUR po komadu

Za članove Saveza pčelarskih organizacije Crne Gore:
– Cijena Atlasa za tvrdi povez iznosi 44 EUR po komadu,
– Cijena Atlasa za meki povez 38 EUR po komadu.

Atlas možete preuzeti:

– lično u Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore, Grbe bb 81412 Spuž, Danilovgrad, Crna Gora
– putem Pošte Crne Gore:
Preporučeno za CG – poštarina 2.80 EUR (meki i tvrdi povez)
Za Srbiju poštarina tvrdi povez 21.80 EUR, meki povez 21.10 EUR

Novac možete uplatiti preko Vaše pčelarske organizacije ili direktno, na broj žiro računa: SPOCG 510-207440-72, sa naznakom uplata za Atlas.


Za slanje putem pošte treba uplatiti iznos sa poštarinom.

Kontakt telefoni za sve informacije su 067 628-145, 067 450-720.

Knjiga ATLAS medonosnih biljka Crne Gore sadrži:

  • 338 stranasa opisima biljaka od značaja za pčelinju pašu. Opisane su 103 biljne vrste i 32 roda, ukupno 135 vrsta i rodova. Uz opis date su i fotografije, grafički i tabelarni prikazi, kao i karte rasprostranjenja za odabrane vrste i rodove.
  • Listu medonosnih biljakaCrne Gore, evidencija od 551 biljne vrste i 32 roda, ukupno 583 unosa. Lista sadrži jedinstveni ID broj biljke, naučni (latinski), crnogorski, narodni i engleski naziv, naziv familije kojoj vrsta ili rod pripada, period cvjetanja, ocjena polena, nektara i medljike, ukupna ocjena za pčelinju pašu, kao i očekivani prinos meda za plantažno gajenje iz dva izvora podataka.
  • Registar imena na latinskom, crnogorskom i engleskom jeziku.
  • Svesku polena najznačajnih medonosnih biljaka crne Gore (opisanih 70 vrsta)

Katastar medonosnih botaničkih vrsta

Izrada Atlasa medonosnih biljaka, odnosno uspostavljanje katastra medonosnih botaničkih vrsta na cijeloj teritoriji Crne Gore je i preduslov za potpunu primjenu Pravilnika o bližoj sadržini, načinu utvrđivanja i vođenja katastra pčelinje paše i pčelarskog pašnog reda (Sl. list CG br. 10/2016). U okviru ove publikacije je prepoznato 76 familija sa preko 550 biljnih vrsta koje imaju značaj za domaću pčelu (Apis melifera). Izdvojena lista vrsta uključuje osnovne fenološke podatke medonosnih vrsta (početak i kraj cvjetanja), sa ocjenom bogatstva nektara, polena i medljike, i ukupnog značaja za pčelinju pašu. U publikaciji je detaljno predstavljeno oko 130 vrsta i rodova medonosnih biljaka koji imaju presudan značaj za pčelinju pašu na području Crne Gore. Svi podaci su naučno obrađeni i valorizovani tokom rada na terenu, laboratorijskih analiza i obrade podataka iz literature. Prikupljeni podaci o medonosnim vrstama su harmonizovani i u odnosu na druge dostupne baze o medonosnim biljnim vrstama za područje Evrope. Za izradu ove publikacije i formiranje baze podataka o prisustvu i rasprostranjenju medonosnih vrsta Crne Gore obrađeni su podaci koji potiču iz više izvora: terenskih istraživanja, laboratorijskih (melisopalinoloških analiza), herbarijumske zbirke Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, informacija dobijenih od pčelara tokom formiranja katastra pčelinjaka, kao i drugih baza podataka. Pored štampane verzije atlasa u izradi je i elektronska baza podataka – katastar medonosnih biljaka Crne Gore.