Objavljen novi IPARD Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“

javni poziv

Dokumenta

Uvaženi članovi/zamjene IPARD III odbora za nadgledanje,

Ovim putem želimo da vas informišemo da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo još jedan IPARD Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, Podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021–2027! Isti možete preuzeti kroz link u produžetku Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške Podmjeru 7.2 (www.gov.me)

📅 Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se u roku od 11. aprila 2024. godine do 11. juna 2024. godine. Zahtjevi podnijeti prije ili poslije isteka ovog roka, neće se razmatrati.

*  Podržavaće se investicija čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000 € do 30.000 € (nije uključen PDV). PRIHVATLJIVE INVESTICIJE: izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakovanje proizvoda u sektoru prerade mlijeka, sektoru biljne proizvodnje: voće, povrće, ţitarice, ljekovito i aromatično bilje (gajeno i samoniklo) i uzgoj pečuraka, sektoru proizvodnje vina, sektoru prerade maslina i sektoru ribarstva i akvakulture;  izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; nabavku opreme i uređaja za tretman otpada i prečišćavanje otpadnih voda; kolektivne investicije u opremanje objekata za preradu, skladištenje i pakovanje proizvoda.

🧾Osnovni tekst Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“  objavljen je u “Službenom listu Crne Gore” (Oglasni dio 27/24), u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju i na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv   i www.gov.me/ipard , gdje su dostupni i prilozi ovog JP.

👉 Informacije u vezi ovog Javnog poziva dostupne su i na kontakt telefonima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja: 020 672 026 ili 067 205 790, kao i kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj: 020 482 115 i 020 482 222.

U prilogu vam dostavljamo liflet koji smo koristili kroz informativnu kampanju za ovaj javni poziv kao i PETO izdanje biltena IPARD ZA TEBE

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.