Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava

U Registar poljoprivrednih gazdinstava mogu se upisati poljoprivredna gazdinstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i posjeduju poljoprivredno zemljište i/ili životinje, a upisuju se kako porodična poljoprivredna gazdinstva, tako  i pravna lica.

Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podršku iz Agrobudžeta. Upis je dobrovoljan i besplatan, a može se izvršiti tokom cijele godine, a obavezan je  za:

 • poljoprivredna gazdinstva koja podnose zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj ili podršku i
 • proizvođači poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu

Upis i promjena podataka se vrši u kancelariji Odjeljenja za savjetodavne poslove i u regionalnoj kancelariji koja je nadležna prema mjestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, odnosno sjedištu pravnog lica.

Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva/odgovorna osoba u pravnom licu treba da dostavi nadležnoj regionalnoj kancelariji određenu dokumentaciju.

Dokumenta koja predaju fizička lica  su sledeća:

 • fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva

Nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva biraju članovi gazdinstva (članovi gazdinstva su punoljetne osobe koje stalno ili povremeno rade na gazdinstvu i članovi su istog domaćinstva tj. imaju isto prebivalište)

 • fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva,
 • potvrda o mjestu prebivališta nosioca – izdaje je Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • dokaz iz Uprave za nekretnine – kopija lista nepokretnosti ili posjedovnog lista za sve parcele koje prijavljuje i obrađuje,
 • ukoliko nosilac nije vlasnik zemljišta 1/1 potrebno je da donese ovjerene ugovore/saglasnosti o korišćenju parcela sa svim suvlasnicima,
 • potvrda o otvorenom tekućem računu u bilo kojoj banci
 • potvrda o broju životinja iz sistema Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na ime nosioca gazdinstva (osim za goveda, ovce, koze i svinje)

Dokumenta koja treba da dostavi odgovorna osoba u pravnom licu su sledeća:

 • fotokopija lične karte odgovorne osobe,
 • izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata
 •  fotokopija kartona deponovanih potpisa
 • dokaz iz Uprave za nekretnine – kopija lista nepokretnosti ili posjedovnog lista za sve prijavljene parcele
 • ukoliko nosilac nije vlasnik zemljišta 1/1 potrebno je da donese ovjerene ugovore/saglasnosti o korišćenju parcela sa svim suvlasnicima
 • potvrda/izjava  pravnog lica o broju zaposlenih radnika
 • potvrda o broju životinja iz sistema Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na ime nosioca gazdinstva (pravno lice) (osim za goveda, ovce, koze i svinje)

Prijavljivanje promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava

Takođe, nosioci gazdinstava su dužni da prijavljuju promjene podataka o svojim resursima i to u roku od 30 dana od dana nastanka promjene podataka koji se odnose na :

 • poljoprivredno zemljište (vlasništvo ili neki drugi osnov korišćenja)
 • upotrebu poljoprivrednog zemljišta za tekuću godinu (kulture)
 • životinje
 • nosioca gazdinstva
 • prebivalište nosioca
 • žiro račun nosioca

Promjene ostalih podataka prijavljuju se godišnje do 31.januara tekuće za prethodnu godinu (članovi gazdinstva, mehanizacija, objekti, broj zaposlenih, dodatne aktivnosti na gazdinstvu) u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast: Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra subjekata i Registra poljoprivrednih gazdinstava (Sl. Listu CG broj 16/14.)

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.