KRITIČNA SITUACIJA U PČELARSTVU U EVROPI

Osnivačka Skupština Evropskog udruženja pčelarstva održana je 10. februara 2024. godine, na kojoj je osnovano Evropsko udruženje pčelarstva, a deklarisani su osnovni ciljevi EUP, a to su:

1. Borba protiv krivotvorenog meda koji preplavljuje evropsko tržište;

2. Borba za uvođenje posebnih subvencija po košnici u ime nadoknade za poboljšanje životne sredine i oprašivanje gajenih i neobrađenih biljaka;

3. Borba protiv korišćenja pesticida koji su otrovni za pčele;

Evropsko udruženje pčelarstva izražava duboku zabrinutost zbog situacije pčelara u Evropi i teškoća pčelara u Grčkoj i Francuskoj koji su već preduzeli mjere u vidu protesta.

Vjerujemo da je potrebno riješiti teškoće u sektoru pčelarstva u Evropi na evropskom nivou i putem saglasnosti svih zainteresovanih strana, a s tim u vezi EUP će preduzeti prve korake u tom pravcu i obratiće se Evropskom komesaru za poljoprivredu, zatražiti sastanak, kako bi pronašli odgovarajuća rješenja za prevazilaženje ove teške situacije.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.